Sunset lounge 2020

Tack för denna sommaren, snart börjar planering inför nästa sommar !

/ Personalen på Badhytten